भारतमा कोरोनाका कारण समयमा उपचार नपाउदा भएको तडपाहतको यो हृदयबिदारक भिडियो।

भिडियो : हिनिदुस्तान टाईम्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *